Behandling af persondata

Persondatapolitik
Som kunde hos Himmerland Gravsten og Granit overlader du data til Himmerland Gravsten og Granit. Vi passer selvfølgelig på dine data og behandler dem i overensstemmelse med den gældende persondatalov og persondataforordningen GDPR.

Indsamling af persondata
Himmerland Gravsten og Granit indsamler persondata i forbindelse med ordreoptagelse. Der sker registrering af persondata for både ordreafgiver samt afdøde personer. De indsamlede persondata, i forbindelse med kundeforhold, kategoriseres som almindelige personoplysninger efter persondataforordningens artikel 6.
Der sker registrering af følgende persondata:
• Navn
• Adresseinformationer
• Telefonnummer
• Mailadresse
• Fødselsdato
• Dødsdato
• Gravstedsidentifikation
• Billeder

Anvendelse af persondata
Indsamlingen af persondata sker til formål om levering af produkter, fakturering. Anvendelsen af persondata sker i henhold til gældende retningslinjer og lovgivning, herunder blandt andet persondataforordningen og bogføringsloven.
De indsamlede persondata anvendes udelukkende til de oprindeligt indsamlede legitime formål. Oplysningerne viderebehandles ikke på en måde, som er uforenelig med disse formål. Hvis vi ønsker at anvende dine oplysninger til andre formål, end de oprindelige formål, har du ret til at få information herom, inden vi påbegynder de nye formål.
Videregivelse af data
Himmerland Gravsten og Granit videregiver i få tilfælde data til eksterne samarbejdspartnere. Disse videregivelser er nødvendige for at opfylde ordren på gravsten hos os. Vi videregiver data i følgende forbindelser:

Bestilling af bogstaver
Ved valg af bronze-bogstaver på sten, skal disse købes ved underleverandører. Dette betyder, at informationer om bogstaver, tal og tegn til den ønskede skrift i bronze videregives til denne underleverandør. Da der typisk fremgår persondata i denne skrift anses denne videregivelse som videregivelse af persondata. Denne videregivelse gives i overensstemmelse med persondataforordningens §6, stk. 1, nr. 2.

Koordinering med bedemand/kirkegård
I visse tilfælde, hvor Himmerland Gravsten og Granit skal koordinere levering af produkter med bedemænd og/eller kirkegårdspersonale, kan det forekomme, at Himmerland Gravsten og Granit udveksler information om navn og gravstedsnummer, som anses for videregivelse af persondata. Denne videregivelse gives i overensstemmelse med persondataforordningens §6, stk. 1, nr. 2.

Sikkerhedsforanstaltninger og databehandlere
Elektroniske data ved Himmerland Gravsten og Granit opbevares i henhold til gældende lovgivning..
Himmerland Gravsten og Granit har med samarbejdspartnere, som har direkte eller indirekte adgang til persondata, indgået databehandleraftaler, som sikrer, at samarbejdspartnere handler i overensstemmelse med gældende retningslinjer og lovgivning.

Cookies
Når du besøger vores hjemmeside vil der, hvis du godkender det, blive placeret session cookies på din computer. Session cookies er små uskadelige filer, som ikke kan forvolde skade. Disse cookies sikrer, at vores hjemmeside kan genkende din computer, når du igen besøger hjemmesiden og har udelukkende til formål at forbedre brugeroplevelsen på vor hjemmeside.

Dine rettigheder
Indsigtsret
Med persondataforordningen kommer indsigtsretten. Dette betyder, at du som registreret har ret til at få indsigt i, hvilke data Himmerland Gravsten og Granit har registreret om dig.

Ret til berigtigelse
Hvis du er af den opfattelse, at de data vi har registreret om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning
Himmerland Gravsten og Granit opbevarer og sletter data i henhold til interne retningslinjer, som påser at gældende lovgivning på området overholdes. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som Himmerland Gravsten og Granit indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du mener, at Himmerland Gravsten og Granit´s behandling af dine persondata er urigtig eller i strid med lovgivningen, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte og ligeledes behandles korrekt. Du kan anmode om behandlingsbegrænsning, hvis du mener, at dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysninger med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysning
Persondataforordningen giver mulighed for at få transmitteret oplysninger, som Himmerland Gravsten og Granit har registreret af dig som registreret. Transmitteringen giver mulighed for at overflytte dine persondata til anden leverandør end Himmerland Gravsten og Granit.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vor behandling af dine persondata. Ønsker du at gøre indsigelse, skal du kontakte Himmerland Gravsten og Granit.

Dine klagemuligheder
Er du utilfreds med vores håndtering af dine persondata, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk – her kan du ligeledes læse mere om persondataforordningen. Datatilsynet er en myndighed, som i sidste ende kan afgøre, om dine persondata behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

Udstilling

Svoldrupvej 174, 9600 Aars

UDVALGTE BILLEDER FRA UDSTILLINGEN